.

Mobbing i offentlig skole - brudd på menneskerettighetene?

Det forekommer. Mobbing, altså. Det forekommer ganske ofte. Spesielt blant barn og unge. Svært ofte foregår denne mobbingen i offentlige skoler landet over. Jeg har selv blitt mobbet. De fleste har blitt mobbet eller kjenner noen som har blitt mobbet. Det er faktisk folk som sliter i voksen alder fordi de ble mobbet da de gikk på skole. De fleste av oss har vel også mobbet. Vi har alle våre unnskyldinger og mange nekter for det og andre har fortrengt det. Selv etter mange antimobbekampanjer så er det fremdeles barn i Norge i dag som blir mobbet. Jeg husker Olweus-prosjektet som vi hadde på skolen i begynnelsen på 2000-tallet. En generalflopp. Vi hadde én i klassen som hadde blitt mobbet i løpet av de siste tre månedene. Vi visste alle at det var mange som hadde blitt mobbet i løpet av skolegangen og ikke bare én. Det eneste Olweus-greiene gjorde var å kartlegge. Det kartla bare hyppigheten av mobbing i løpet av de siste 3-6 månedene. Ikke hvilke følger det hadde fått for de som allerede var blitt mobbet. Skolen gjorde ikke noe ut over kartlegging og litt kjefting. Alt gikk tilbake til normalen.

 

Når noen blir mobbet, så finnes det alltid én eller flere mobbere. Problemet er at det finnes alltid en unnskylding for hva mobberen gjør og alle syns også at den som blir mobbet er litt vel sensitiv. Selv skolene kjøper disse unnskyldingene og forteller dem som blir mobbet at de ikke må la det gå inn på seg.

 

Ofte når foreldre konfronterer skolene med anklaginger om at de ikke har gjort nok for å få stoppet mobbingen, kommer skolene med de dummeste unnskyldingene. "Stakker [mobberen], han har det ikke godt hjemme", "hun/han mener ikke noe med det" og "[mobberen] blir jo selv mobbet". Og så blir det ingenting gjort. Det er her jeg er litt usikker på om rettighetene til mobbeofrene blir krenket. Alle har jo rett til beskyttelse mot krenkelser og diskriminering (også mobbing) og spesielt når man er i varetekt av en offentlig institusjon og at det er den arenaen som man blir mobbet på. Alle har lik rett til beskyttelse, så hvorfor beskytter mange skoler bare mobberne og ikke ofrene.

 

Det er mange mobbeofre som sliter psykisk senere i livet. En usynlig sykdom som andre ikke forstår. Det koster staten masse penger fordi man er psykisk ufør. Man mister en del av sin verdi som menneske ved at skolene ikke kan erkjenne at mobbing er et problem og at det er deres ansvar. Hva lærer barn av å ha forbilder som til stadighet ikke våger å gjøre noe med et problem som barna selv kan kjenne på kroppen. Om det kommer noen ignorerte mobbeofre til skolen med våpen, for så å massakrere medelever og lærere. Alt fordi det ikke blir gjort noe med mobbingen. Skolen har da gjort ofre om til desperate gjerningsmenn. Hva kunne skolen gjort for å redde menneskeliv? Jo, fått slutt på mobbingen. Det har skjedd flere steder i verden.

 

I Norge er de fleste skolene offentlige og da er det vel et overgrep fra staten at mobbing, som også er et overgrep, blir ignorert og at mobberne blir beskyttet. Det er aldri snakk om å la mobberne bytte skole, men det er alltid ofrene som må ofre alt om de vil ha fred. Kanskje det også er et overgrep mot mobberne at det ikke blir satt grenser, at skolene ikke beskytter mobberne fra seg selv, slik at de kan få en sjanse i livet de også. Kanskje mobbingen er et rop om hjelp som myndigheten til stadighet ignorerer. Hva vet vel jeg.

 

-Cecilie

Ingen innlegg i kommentarfeltet

Kien

19.07.2010 kl.16:51

SV;Tusen takk for kommentaren!

/K

Skriv et innlegg til kommentarfeltet

hits