.

Hvor mye er et menneskeliv verdt?

Fra jeg var liten, har jeg alltid hatt et inntrykk av at det slemmeste noen eller noe kan gjøre er å skade eller ta livet av et menneske.  Alle hater en morder. I samfunnet har man lagt opp til at de hardeste straffene går ut over de som har tatt liv. I noen land tar de en tann for en tann. Dreper du, blir du henrettet. Det gjelder selv siviliserte land som USA. Blir du anklaget for drap, kan du risikere at livet ditt blir ødelagt. Det er ingen som vil ha noe med en morder å gjøre. Selv om du er blitt renvasket av myndighetene, må du jobbe hardt for å bli kvitt stempelet som morder. For hva om myndighetene har tatt feil, at det faktisk var du som var morderen? Det store spørsmålet er om det finnes situasjoner som gjør det akseptabelt å ta et menneskeliv.

Tar du ditt eget liv, vil mange påstå at det er greit, siden du velger selv. Andre vil mene at det er den enkleste og feigeste veien ut og at det er dårlig gjort oven for de som blir sittende igjen med sorgen. Skal man ta hensyn til alle andre når man bestemmer over sitt eget liv? Når du lever livet, skal man være selvstendig og gjøre det man vil. Man får bestemme helt selv. Ønsker man å stifte familie med den man elsker, så kan man gjøre det. Vil man se verden, kan man det. Men ønsker man å ende det av ulike grunner, så er det feil. Skal man ha rett til å velge over egen kropp? Hva om man ønsker å begå selvmord, men man ikke kan gjøre det selv. Skal man da ha rett til å la andre gjør det for seg, uansett grunn til ønsket? Eller finnes det noen grunner som er mer akseptert enn andre? Hvem skal avgjøre det og hvem skal utføre det? Skal man ta hensyn til pårørende i slike saker? Er det noen som kan tjene på vedkommendes død? Er det vedkommende selv som ønsker det, eller er det press utenfra? Om alt klaffer, skal man ha rett til å velge over sitt eget liv og over sin egen død?

Noe annet det debatteres om er om abort er drap eller om det er morens rett til å bestemme over sin egen kropp. Det etiske dilemmaet om et foster er et menneske eller om abort er drap fordi det har potensial til å bli et menneske bare ved å la det være i fred og la det utvikle seg. Skal ikke fosteret ha rett til å bestemme over egen kropp, eller inngår de i morens kropp ved å ikke kunne utvikle seg og overleve uten å være inni kroppen til moren. Skal andre få ha noe å si oppi slike spørsmål? Skal faren til fosteret ha rett til å bestemme, eller være med i bestemmelsen,  om barnet skal vokse opp eller ikke? Kan myndighetene bestemme om man skal abortere eller beholde et barn?

På en måte kan man overføre dette enkelt argumenter til debatten om aktiv dødshjelp. Klarer du ikke å leve på egenhånd, så kan den som har myndighet over deg rett til å bestemme om du har livets rett. Det er mange aspekter når det kommer til det å leve. Klarer man seg ikke i samfunnet, klarer man ikke å leve. Har man ikke penger klarer man seg ikke i samfunnet. Det kan finnes mange grunner til at man ikke klarer seg i samfunnet. Det kan være noe man har rotet seg opp i selv, slik som gambling og kriminalitet, og det kan være noe som ikke er selvforskyldt, slik som sykdom, ulykke eller fattigdom.  Er du fattig og er avhengig av å få penger fra sosialen, skal da sosialen ha rett til å bestemme om du skal leve eller ei ut fra eget illebefinnende? Eller kanskje du selv ønsker å bestemme, er det da bare noen grunner som er mer legitime og aksepterte enn andre?

Om aktiv dødshjelp blir tillatt, vil det også kunne bli misbrukt. For å få ned sykehuskøene, kan man bare få så mange som mulig til å få dårlig samvittighet for å ta opp plass og bruke av samfunnets penger slik at de kommer til å skrive under på at de ønsker aktiv dødshjelp. Det kan nok funke på mange eldre som ikke vil være til bry. Alle systemer kan misbrukes.

Så, finnes det noen akseptable grunner for å ta et menneskeliv? Alle har sine egne argumenter og sine egne synspunkter. Noen mener at det er greit å ta abort og det er greit å begå selvmord, men aktiv dødshjelp er uaktuelt, andre mener noe helt annet igjen. Så hvor mye er et menneskeliv verdt. Det er tydeligvis ikke verdt så mye at man vil ofre seg selv og sin moral for andre. Sitt eget liv vil, for de aller fleste, alltid komme først og være verdt mest.

-Cecilie

Ingen innlegg i kommentarfeltet

Skriv et innlegg til kommentarfeltet

hits