.

Friheten

Tdligere i dag tenkte jeg litt over fenomenet "frihet". Hva er det? Jeg konkluderte med at det er forskjellig fra person til person hva frihet er. For meg er frihet å kunne dra hvor man vil, gjøre hva man vil, være hvem man vil og si hva man vil. Frhet er å ikke være pålagt noe og man har full råderett i eget liv.

Jeg tror at jeg opplever frihet i mitt liv, de dagene jeg ikke gjør det er det som oftest jeg selv som har laget hindringer slik at jeg ikke er så fri som jeg skulle ønske. Min frihet blir begrenset av mine egne fordommer mot andre. Jeg tillegger andre mannesker meninger som jeg egentlig ikke vet om de har. Når jeg har gjort det, bestemmer jeg meg for at jeg ikke kan stole på slike folk. Paranoiaen tar over og alle blir til fiender, og da kan jeg ikke dra hvor jeg vil, ikke gjøre hva jeg vil, ikke være hvem jeg vil og ikke si hva jeg vil. Da er jeg ikke lenger fri. Fenomenet "ufrihet" inntreffer og jeg har selv skyld i dette.

Friheten er å ikke stå i veien for seg selv

Det er slik jeg er. Det er slik jeg er blitt. Det store spørsmålet er vel hvorfor? Jeg tror jeg har blitt utsatt for andres selvrealisering litt for mange ganger og summen av alle erfaringer er meg. Nå skal jeg skaffe meg andre erfaringer for nå er det min tur til å realisere meg selv. Fordi jeg også fortjenerdet.

-Cecilie

Ingen innlegg i kommentarfeltet

Ragnhild

16.06.2010 kl.00:10

Er du kun summen av erfaringene dine? Tenker vi kanskje er litt mer som mennesker, at vi også er de håpene og drømmer vi har, forholdet til andre, til samfunnet, og til noe større enn oss selv. (noen vil vel også påstå at du er summen av genene og ikke erfaringene?) men dette er jo bare en liten del av hva som betyr noe for hvem vi blir..

Bare noen tanker =)

Skriv et innlegg til kommentarfeltet

hits